Ömse.se

Det lilla företaget med den stora kompetensen


Ömse.se

100% BJÖRKVED , EKOLOGISK OCH NÄRPRODUCERAD

Bygg

Bygg

Vi har tidigare arbetat med totalentreprenader och byggt ett antal hus i området (se ett axplock nedan) bilder Då detta har gjort oss låsta under lägre perioder har vi...

Mer Information
Bruksvallarnas skoteruthyrning

Bruksvallarnas skoteruthyrning

Här har ni möjlighet att hyra skotrar och boka in er på guidade skotersafaris. Det 45 mil långa preparerade ledsystemet är unikt för Sverige. Här kan du ta dig genom...

Mer Information
Snö

Snö

Vi både gör snön och tar bort den. På hösten tillverkar vi snön till backar och spår. På vintern plogar vi med våran Massey utrustad med både skopa och slunga Dessutom...

Mer Information
Skog och Ved

Skog och Ved

Vi gör allt inom skogsvården från plantering till avverkning på ett ekologiskt och varsamt tillvägagångssätt Det är återigen våran Massey men denna gång utrustad med...

Mer Information